การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี 2562 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง >>คลิ๊กที่นี่<<

 

แบบรายงานผลการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรและจัดทำรายงานผลสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563

 

แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >>คลิ๊กที่นี่<<