การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) และบูรณาการแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) และบูรณาการแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น >>คลิ๊กที่นี่<<