การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน

การแสดงเจตนาสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

 

 

112233

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายทิวา นะราเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้พาคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน และประชาชนทั่วไปถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยพร้อมใจกันแต่งกายชุดผ้าไทย