ข่าวกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ลงพื้นที่ ตรวจพื้นที่"โครงการผันน้ำหนองน้ำขุ่น"

 

 1

 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

ลงพื้นที่ ตรวจพื้นที่โครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากรองนายกรัฐมนตรีฯ “โครงการผันน้ำหนองน้ำขุ่น”

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

 2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

08

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47