ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

1

 

นายทิวา นะราเทียม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

 

                                          2                                                                                      

 

นายสมาน ศรีเพชร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 

 

 

                             3                           

 

 นายทองแก้ว ดียิ่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

 

4

 

นางพิสมัย แซวประโคน

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน