ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

694767 topic ix 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบโครงการฯได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<