ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อบต.หนองบอน

 

 

694767 topic ix 5

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

 

 

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

                             1.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 คลองส่งน้ำหนองกันจานบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

                             2.  โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) ถนนภายในหมู่บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >>คลิ๊กที่นี่<<