header12

 

  • bootstrap slider
1 2
wow slider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 22

เมื่อวานนี้ 32

สัปดาห์นี้ 180

เดือนนี้ 180

ทั้งหมด 125255

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความ ที่ บร 78301/117 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

2. คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ >>คลิ๊กที่นี่<<

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความ บร78301/84 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<< 

 

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้หรือรับสินบน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามผลการตรวจสอบและข้อแนะนำของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊กที่นี่<<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการตรวจสอบงานด้านการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน >>คลิ๊กที่นี่<<

 

รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ  >>คลิ๊กที่นี่<<

 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  >>คลิ๊กที่นี่<<

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186