สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

694767 topic ix 5

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  ตำบลหนองบอน  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561