การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

694767 topic ix 5

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

 

                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตัวอย่างใบสมัครฯ และตัวอย่างบันทึกการให้ถ้อยคำฯ แนบท้ายประกาศนี้

                     ผู้ใดสมใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ในระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ขอรับใบสมัครได้ที่ นายพนม บัตรประโคน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และยื่นใบสมัครต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊กที่นี่<<