header nongborn65Nlogo

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 17

สัปดาห์นี้ 19

เดือนนี้ 34

ทั้งหมด 151357

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

1. บันทึกข้อความ บร78301/84 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<< 

 

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้หรือรับสินบน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

5.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Tolicy)  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  >>คลิกที่นี่<<

 

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  >>คลิกที่นี่<< 

 

7. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  >>คลิกที่นี่<< 

8. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  >>คลิกที่นี่<<

9. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  >>คลิกที่นี่<<

10. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  >>คลิกที่นี่<<

11. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (2)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  >>คลิกที่นี่<<

12.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  >>คลิกที่นี่<<

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186