header nongborn65Nlogo

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 24

เมื่อวานนี้ 33

สัปดาห์นี้ 24

เดือนนี้ 674

ทั้งหมด 143919

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

มาตรฐานเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

มาตรฐานเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

 

1.ประเภทบริหารงานท้องถิ่น

         - นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

        - อำนาจหน้าที่

        - นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

        - นักบริหารการคลัง (ต้น-สูง)

        - นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

        - นักบริหารสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

        -  นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

3.ประเภทวิชาการ

        - นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

        - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4.ประเภททั่วไป

        - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฎิบัติงาน-อาวุโส)

        - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

         - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

        - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

         - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

        - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

        - นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

        - เจ้าพนักงานประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

         - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติงาน-อาวุโส)

         - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186