รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

               -  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  >>คลิ๊ก<<

               -  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)                          >>คลิ๊ก<<