รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

LogoSAO Color TH

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2561

โดย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

 

 


 

 

 

 

 

LogoSAO Color TH

  

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562

 

โดย

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

 


 

 

 

 

 

LogoSAO Color TH

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563

โดย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

 


 

 

 

 

LogoSAO Color TH

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564

โดย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิ๊กที่นี่<<