header12

 

  • bootstrap slider
1 2
wow slider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 22

เมื่อวานนี้ 31

สัปดาห์นี้ 140

เดือนนี้ 674

ทั้งหมด 126701

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพสังคม

สภาพสังคม

8. สภาพสังคม

 8.1  การศึกษา           

      - โรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง  ได้แก่

          1. โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา  หมู่ที่  1  บ้านหนองบอน

          2. โรงเรียนบ้านห้วยเสลา  หมู่ที่  11  บ้านห้วยเสลา

          3. โรงเรียนวัดบ้านยางช้อยคุรุราษร์บำรุง  หมู่ที่  3  บ้านยาง

          4. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น

          5.  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์   หมู่ที่  7  บ้านโนนเสน่ห์

     - โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)  จำนวน 2 แห่ง คือ

         1. โรงเรียนบ้านห้วยเสลา  หมู่ที่  11  บ้านห้วยเสลา

         2. โรงเรียนวัดบ้านยางช้อยคุรุราษร์บำรุง  หมู่ที่  3 บ้านยาง

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     5 แห่ง    ได้แก่

         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำขุ่น  หมู่ที่  5

         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านห้วยเสลา  หมู่ที่  2

         3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง   หมู่ที่  3

         4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน  หมู่ที่ 1

         5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเสน่ห์  หมู่ที่ 7

   - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองบอน  1 แห่ง คือ  

         1. ศูนย์บ้านหนองบอน  หมู่ 1

8.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 3  แห่ง สำนักสงฆ์จำนวน  6 แห่ง  ดังนี้

                - หมู่ 1  สำนักสงฆ์บ้านหนองบอน                                     

                - หมู่ 2 วัดบ้านห้วยเสลา

                - หมู่ 3  วัดบ้านยาง

                - หมู่ 4  สำนักสงฆ์บ้านพูนสุข                 

                - หมู่ 5 วัดหนองน้ำขุ่น              

                - หมู่ 6  สำนักสงฆ์โคกเปราะ                  

                - หมู่ 7  สำนักสงฆ์บ้านโนนเสน่ห์                                     

                - หมู่ 10 สำนักสงฆ์โคกปราสาทใต้                                   

                - หมู่ 11  สำนักสงฆ์หนองเสม็ด                           

9. ด้านสาธารณสุข

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  1 แห่ง   คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบอน

     - ข้าราชการ    4   คน

     - พนักงานจ้างชั่วคราว   4  คน 

     - อาสาสมัครสาธารณสุข  140  คน

     - ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมรถบริการ ตลอด  24  ชั่วโมง สถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

     - อาสาสมัครระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  14  คน

       10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบล จำนวน  2  นาย  และ อปพร.ประจำตำบล  จำนวน  74  คน  คอยดูแลความปลอดภัยและป้องกันภัยให้แก่ประชาชนในตำบลหนองบอน

                  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186