หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<