แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนกาจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนกาจัดหาพัสดุ

         -  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด 2)  >>คลิ๊ก<<

 

         -  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด 2)  >>คลิ๊ก<<