แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) >>คลิ๊กที่นี่<<

 

 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) >>คลิ๊ก<<

 

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 >>คลิ๊ก<<

 

 

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ >>คลิ๊ก<<

 

- รายงานผลการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1,2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 >>คลิ๊ก<<