ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

694767 topic ix 5

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

 

499036

 

499037

 

499038