ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง" หมู่ที่ 8

694767 topic ix 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง"

หมู่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<