header nongborn65Nlogo

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 23

สัปดาห์นี้ 129

เดือนนี้ 91

ทั้งหมด 147352

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารแนบท้าย
IMAGE ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

14
มี.ค.2565

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       >>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<  

01
มี.ค.2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้าห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้าห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   >>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<

28
ต.ค.2563

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ สระหนองโจรง บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ     ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

02
ต.ค.2563

ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง" หมู่ที่ 8

ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง"  หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง" หมู่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ     ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

28
มิ.ย.2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>คลิ๊กที่นี่<<   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >>คลิ๊กที่นี่<<   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 >>คลิ๊กที่นี่<<                              ...

28
พ.ย.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

28
พ.ย.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ข่าวกิจกรรม

อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ "ประโคนชัย" 2560

17388948 10206582961171348 6489795102135341861 o

 

อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ "ประโคนชัย"
ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภายในอำเภอประโคนชัย และอำเภอใกล้เคียง
ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...
...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22 มีนาคม 2560
และทางนายอำเภอประโคนชัย
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย

นางกัญญา จุนถิระพงศ์

พร้อมด้วยคณะได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วยติดเตียง

ภายในตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

17388999 10206582990812089 632512212571238464 o

 

17358878 10206582967931517 299064971379755968 o

 

17388925 10206582963251400 2039085630390599176 o

 

 

17434930 10206582961091346 3298269833317146812 o

 

17435930 10206582991132097 8902723239430740783 o

 

17390772 10206582967211499 7608304455040754581 o

 

17436169 10206582991332102 2361387331604787432 o

 

17310996 10206582964291426 8541358599167048296 o

 

17388976 10206582984571933 6619082166749080704 o

 

 

17434573 10206582969251550 2782609176308230345 o

 

17388948 10206582961171348 6489795102135341861 o

 

17389166 10206582961851365 5166581911514461789 o

 

17390496 10206582970291576 285652914571357863 o

 

17390643 10206582977531757 5003107829151987323 o

 

17436284 10206582978971793 6919453367237516408 o

 

17390431 10206582963811414 3704852056746038461 o

 

17436329 10206582963451405 9065974186326473074 o

 

17435931 10206582968531532 4672397718504120860 o

 

17390580 10206582982331877 1200221652373650175 o

 

17434909 10206582982211874 5037291900812943193 o

 

17389170 10206582985691961 459590600405207325 o

 

17349688 10206582969051545 1795206879673906387 o

 

 

17390450 10206582967611509 2857212149339222212 o

 

17434551 10206582973331652 1609705564112759424 o

 

17434910 10206582975411704 5569398817441074202 o

 

17435980 10206582986011969 6798912861956337263 o

 

17390471 10206582973371653 2855781695577584190 o

 

17436098 10206582995972218 1997107270521695035 o

 

17390395 10206582994292176 8997264576939140037 o

 

17436054 10206582977451755 7981863916300623423 o17358674 10206582974091671 7659250345536736715 o

 

17388879 10206583086014469 6286154398305617102 o

 

นายอำเภอประโคนชัย
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย

นางกัญญา จุนถิระพงศ์
พร้อมด้วยคณะได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วยติดเตียง

ภายในตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

17390378 10206583090774588 7437272738405078430 o

 

17390529 10206583086334477 3906358179268132463 o

 

17390621 10206583082574383 4528824119715759630 o

 

17436327 10206583090294576 8174080295485520433 o

 

17436205 10206583082734387 5693619621485360598 o

 

17436219 10206583083134397 4953876037028687968 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

chuwiboon

นายชูวิบูลย์  เงางาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

ปฏิทินข่าวสาร

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

banner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34banner 35 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186