header nongborn65Nlogo

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 23

สัปดาห์นี้ 129

เดือนนี้ 91

ทั้งหมด 147352

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารแนบท้าย
IMAGE ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

14
มี.ค.2565

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       >>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<  

01
มี.ค.2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้าห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้าห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วย เสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   >>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<

28
ต.ค.2563

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ สระหนองโจรง บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ     ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

02
ต.ค.2563

ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง" หมู่ที่ 8

ประกาศเรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง"  หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "สระหนองโจรง" หมู่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ     ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

28
มิ.ย.2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>คลิ๊กที่นี่<<   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >>คลิ๊กที่นี่<<   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 >>คลิ๊กที่นี่<<                              ...

28
พ.ย.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-002 สายบ้านยสง หมู่ที่ 3- บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

28
พ.ย.2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement-In Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.191-001 สายบ้าานหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

17757480 10206718190511997 3000585828399199534 n

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
"สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0 "

และมอบเงินช่วยเหลือฯ รายละ 3,000.- บาท จำนวน 10 ราย
วันที่ 13 เมษายน 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

17904142 10206718187951933 8212794551663592340 n

 

17917113 10206718134750603 2603479410775065377 o

 

17883848 10206718190351993 6396803623007691434 n

 

17903622 10206718178711702 4747909873493598190 n

 

17904102 10206718159871231 5711541138712161781 n

 

17883639 10206718182071786 8346033843202048336 n

 

 

17884158 10206718188511947 8162845442031111070 n

 

17903361 10206718185551873 3649588229686576903 n

 

17884375 10206718146830905 7579749534323115064 n

 

17904275 10206718127590424 2594082678724767753 n

 

17884320 10206718181271766 7568902626937267259 n

 

17883538 10206718189391969 2368282447368447424 n

 

17757404 10206718171871531 7904292993047215643 n

 

17757554 10206718186351893 2880924741219859992 n

 

17757233 10206718180031735 8003267834224477764 n

 

17862446 10206718160591249 3817136177506322962 n

 

17757552 10206718127550423 1104095453549136335 n

 

17757089 10206718132630550 5552797193610126747 n

 

17884060 10206718129830480 3458692542244795973 n

 

17883967 10206718162191289 3803895514573453633 n

 

17861693 10206718163151313 8393166470697887329 n

 

17757134 10206718163471321 3015588871821407561 n

 

17904311 10206718133710577 836841058730091373 n

 

17904311 10206718170271491 6172731332168673295 n

 

17799154 10206718144150838 654152170366576933 n

 

17904101 10206718134550598 4019660650894085932 n

 

17883758 10206718144230840 5359583539763840507 n

 

17883793 10206718148830955 1495758666544893886 n

 

17884150 10206718150070986 3070675502520330028 n

 

17884293 10206718173351568 5354794851815839574 n

 

17862756 10206718147830930 1149823993261595125 n

 

17757480 10206718190511997 3000585828399199534 n

 

17861631 10206718145230865 4064078555573299072 n

 

17904107 10206718143190814 972222482133070238 n

 

17903481 10206718139710727 2772154158062563287 n

 

17757592 10206718143670826 6560650375190288682 n

 

17904090 10206718173671576 203900703190986644 n

 

17903991 10206718174751603 5580491272073074980 n

 

17904131 10206718150270991 7853408295606004365 n

 

17884013 10206718175111612 5131773075362802235 n

 

17903729 10206718175511622 8435204136994349694 n

 

17799339 10206718150911007 931474282718307226 n

 

17883849 10206718152351043 6845484420977212771 n

 

17903630 10206718153591074 5605436217065079804 n

 

17862397 10206718176231640 5146699348530543576 n

 

17862823 10206718158551198 7621754253991739393 n

 

17903615 10206718156351143 5681141979817011595 n

 

17883991 10206718176591649 218248684087436606 n

 

17883575 10206718155911132 2651233269704713762 n

 

17903844 10206718179791729 5837858067711264872 n

 

17880185 10206718147030910 593905205040649712 o

 

17883835 10206718137390669 603037966378978305 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้บริหาร

chuwiboon

นายชูวิบูลย์  เงางาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

ปฏิทินข่าวสาร

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

banner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34banner 35 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทร 044-666186