โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล

46214084 277271759592579 4784766431587729408 n

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 

 

46207819 338851840233647 8634518349692272640 n

 

46084859 325351438279554 5217422814008573952 n