ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ไปตรวจ เอกสารการประเมิน LPA วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์