องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้จัดโครการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "หนองบอนเกมส์" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2) พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมนักกีฬา และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยได้รับเกียรติ สจ.วัฒน์สกล เสงี่ยมศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ผู้แทน สส. มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำรวจ เข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับผลการแข่งขันกีฬา ดังนี้
1.ฟุตบอลประชาชนชาย 11 คน
-ชนะเลิศ                    ได้แก่ บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11
-รองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่ บ้านยาง หมู่ที่ 3
-รองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่ บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7
-รองชนะเลิศอันดับ 3      ได้แก่ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1
 
2.วอลเลย์บอลประชาชนชาย
-ชนะเลิศ                    ได้แก่ บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8
-รองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่ บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2
-รองชนะเลิศอันดับ 2     ได้แก่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
-รองชนะเลิศอันดับ 3     ได้แก่ บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

3.วอลเลย์บอลประชาชนหญิง
-ชนะเลิศ                    ได้แก่ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1
-รองชนะเลิศอันดับ 1     ได้แก่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่ บ้านห้วยเสลา หมู่ 2
- รองชนะเลิศอันดับ 3    ได้แก่ บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ 7

4.เซปักตะกร้อประชาชนชาย
- ชนะเลิศ                   ได้แก่ บ้านหนองบอน หมู่ 1
- รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ 9
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่ บ้านหนองโจรง หมู่ 8
-รองชนะเลิศอันดับ 3     ได้แก่ บ้านสุขสำราญ หมู่ 10

5.เปตอง (คู่ผสม)
- ชนะเลิศ                   ได้แก่ บ้านยาง หมู่ ๓
- รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 5
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่ บ้านหนองโจรง หมู่ 8
- รองชนะเลิศอันดับ 3    ได้แก่ บ้านห้วยเสลา หมู่ 11

6.แชร์บอลประชาชนหญิง
- ชนะเลิศ                   ได้แก่ บ้านยาง หมู่ ๓
- รองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่ บ้านหนองโจรง หมู่ 8
- รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่ บ้านหนองบอน หมู่ 1
- รองชนะเลิศอันดับ 3    ได้แก่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ 6

LINEALBUM--2567124
LINEALBUM--2567123
LINEALBUM--2567122
LINEALBUM--2567121
LINEALBUM--2567120
LINEALBUM--2567119
LINEALBUM--2567118
LINEALBUM--2567116
LINEALBUM--2567117
LINEALBUM--2567114

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน