วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ท่านนายก อบจ. ภูษิต เล็กอุดากร ท่านรองนายก อบจ. เสริมศักดิ์ ทองศรี ท่าน สจ.พูนศักดิ์ ทองศรี และ ท่าน สจ.วัฒน์สกล เสงี่ยมศักดิ์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 170 แพ็ค

???? นายชูวิบูลย์ เงางาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
????ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
????ผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
????โดยมอบผ่าน นายชูวิบูลย์ เงางาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัวต่อไป

 

7-1
7-4
7-3
7-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน