ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) และบูรณาการแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน